arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Achtergrond NVvO
De NVvO bestaat sinds 1960 en is een multidisciplinaire koepelorganisatie met 30 aangesloten oncologische verenigingen/werkgroepen. De NVvO is de professionele oncologische vereniging die zich wijdt aan de bestrijding van kanker door het organiseren van onderwijs, scholing en nascholing met als doel het bevorderen van multidisciplinair onderzoek en scholing op het gebied van kanker, en hierdoor in brede zin de kwaliteit van de behandeling van patiënten met kanker te bevorderen.

NVvO basiscursus Oncologie
Tijdens deze vijfdaagse cursus introduceren diverse sprekers, specialisten op hun vakgebied, verschillende onderwerpen van oncologische research en behandeling. Het programma streeft ernaar een breed overzicht te geven van de belangrijkste aspecten van basaal-, translationeel en klinisch-oncologisch onderzoek, behandeling, psychosociale aspecten en ethische aspecten.

Locatie
Landgoed Huize Bergen
Glorieuxlaan 1
5261 SG Vught
T +31 73 658 04 00
www.huizebergen.nl

Doelgroep
Artsen in opleiding tot medisch specialist, onderzoekers in de oncologie (breed: van biomedisch tot psychosociaal). Alleen personen met een universitaire master komen in aanmerking voor deelname. Ook kan een aantal verpleegkundig specialisten deelnemen.

Doelstellingen/eindtermen NVvO basiscursus oncologie
Inzicht verkrijgen in:

• Verschil regulatiemechanismen normale en kwaadaardige cellen
• Belang (moleculaire) pathologie in diagnose en behandeling
• Impact van erfelijkheid en counseling
• Epidemiologische karakteristieken
• Waarde van CTCs and cfDNA in diagnostiek en follow-up
• Mogelijkheden en beperkingen van modelsystemen voor cellulair gedrag
• Waarde van DNA herstel in ontstaan en behandeling
• Impact van nucleaire geneeskunde en radiotherapie
• Chirurgische mogelijkheden en beperkingen
• Chemotherapie werkingsmechanismen en monitoring
• Mogelijkheden van hormonale therapie
• Financiële aspecten van geneesmiddelen
• Kwaliteit van leven
• Rol van voeding
• Unieke karakteristieken van pediatrische oncologie inclusief psychosociale aspecten

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: met 35 punten
  • Kwaliteitsregister Kaakchirurgen (NVMKA): met 24 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde (NVKNO): met 24 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK): met 24 punten